DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ Kytara - Inspirace pro úpravu ŠVP pro ZUŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:O07-07-21-181
Datum konání:15. února 2018, 9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Rostislav Coufal
Organizační garant::Dagmar Sobotková, sobotkova@nidv.cz, tel.: 731 503 728, 731 503 728
Poplatek:600,- Kč
Poznámka:POZOR: s sebou SVP pro ZUŠ - Kytara + nástroj Kytara !!!

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na strunné nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na strunné nástroje včetně nástrojů elektrických (kytara, baskytara), na principy tvoření tónu, na kvalitu intonace. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství. Součástí bude také ukázková hodina s žákem a diskuse o výběru vhodného nástroje a příslušenství.Doporučená literatura a další informační zdroje

www.nidv.cz - Projekt Podpora ZUŠ - Metodické materiály - Hra na kytaruNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena