DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ Kytara - Inspirace pro úpravu ŠVP pro ZUŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:O07-07-21-181
Datum konání:15. února 2018, 9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Rostislav Coufal
Organizační garant:Dagmar Sobotková, sobotkova@nidv.cz, tel.: 731 503 728, 731 503 728
Poplatek:600,- Kč
Poznámka:POZOR: s sebou SVP pro ZUŠ - Kytara + nástroj Kytara !!!

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Vzdělávací program bude zaměřem na úpravu Školního vzdělávacího programu pro ZUŠ.

Dále se bude zabývate praktickou metodologií výuky hry na strunné nástroje specifikované pro osobité potřeby žáků. Obsah: v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na strunné nástroje včetně nástrojů elektrických (kytara, baskytara), na principy tvoření tónu, na kvalitu intonace. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství.

15. února 2018 -  Řízené setkání nad Školním vzdělávacím programem pro ZUŠ, inspirace pro úpravu ŠVP pro ZUŠ.Doporučená literatura a další informační zdroje

www.nidv.cz - Projekt Podpora ZUŠ - Metodické materiály - Hra na kytaruNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - 1. června 2018/


     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena