DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Matematika pro život - základní školy
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:18-36-17-MA-ZŠ-01
Datum konání:20. února 2018
Čas konání:09.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.,
RNDr. Eva Zelendová
Organizační garant:Mgr. Hana Lipenská, lipenska@nidv.cz, tel.: 482 360 511, 777 496 056

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ


Popis programu

Interaktivní seminář volně navazuje na seminář Rozvíjíme matematickou gramotnost (2015). V rámci osmihodinového semináře je účastník aktivně seznamován s pestrou škálou výukových aktivit, které propojují obecný kontext řešení dané problematiky s ukázkami konkrétních postupů od přechodu z 1. stupně ZŠ až po přijímací zkoušky na SŠ. Účastníci semináře budou seznámeni s metodickými komentáři ke Standardům pro základní vzdělávání oboru Matematika (každý účastník získá CD s kompletní publikací), s metodou tvorby slovních úloh pomocí aktuálních textů v médiích, s kritickými místy matematiky na 2. stupni ZŠ, s využitím historických poznámek ve výuce a s možností inspirace ze zahraničních pramenů. V semináři bude dán prostor pro samostatnou a skupinovou práci účastníků.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena