DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Matematika pro život - základní školy
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:18-36-17-MA-ZŠ-01
Datum konání:20. února 2018
Čas konání:09.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.,
RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.
Organizační garant::Mgr. Hana Lipenská, lipenska@nidv.cz, tel.: 482 360 511, 777 496 056

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 2. stupně ZŠ


Popis programu

Seminář, který volně navazuje na stejnojmenné semináře z let 2016-2018, je zaměřen na problematiku rozvoje matematické gramotnosti na základních školách a jejího využití v praktickém životě. V semináři je vhodně propojen obecný kontext řešení dané problematiky s ukázkami dalších aktivit pro žáky, které byly ověřeny přímo v prostředí základních škol. Účastníkům semináře je dán prostor pro jejich samostatnou i skupinovou práci.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena