DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Matematika pro život III - základní školy
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:18-36-17-MA-ZŠ-01
Datum konání:20. února 2018
Čas konání:09.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.,
RNDr. Eva Zelendová
Organizační garant:Mgr. Hana Lipenská, lipenska@nidv.cz, tel.: 482 360 511, 777 496 056


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ


Popis programu

Seminář, který volně navazuje na stejnojmenné semináře z let 2016 a 2017, je zaměřen na problematiku rozvoje matematické gramotnosti na 2. stupni základní školy a jejího využití v praktickém životě. V semináři je vhodně propojen obecný kontext řešení dané problematiky s ukázkami dalších aktivit pro žáky, které byly ověřeny přímo v prostředí základních škol. Účastníkům semináře je dán prostor pro jejich samostatnou i skupinovou práci.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Matematika pro život III - základní školy
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 20. listopadu 2018/


     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena