DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Dítě s poruchami autistického spektra v MŠ - II
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:J47-02-20-181
Datum konání:27. března 2018
Čas konání:7.30 - 13.30
Místo konání:Mateřská škola, Čs. exilu 670, Ostrava - Poruba
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Věra Snížková
Organizační garant::Mgr. Aneta Sebera Měřínská, merinska.aneta@nidv.cz, tel.: , 732 616 045
Poplatek:650,- Kč


Komu je program určen

učitelé MŠ
asistenti pedagoga


Popis programu

Vzdělávací program je volným pokračováním programu Dítě s poruchami autistického spektra a  je určen pedagogům mateřských škol a asistentům pedagoga, kteří mají ve své odborné péči dítě s některou z poruch autistického spektra (PAS). Teoretická část je zaměřena na informace o vhodném přístupu k dítěti s PAS, principy strukturovaného učení (strukturalizace, vizualizace, motivace, individuální přístup). Bude se zabývat adaptací dítěte na docházku do mateřské školy a klíčovými oblastmi intervence a základní metodami práce (sebeobsluha, komunikace, hra a volný čas). Praktická část  je věnována metodám práce se zaměřením na strukturované učení a rozvoj komunikačních dovedností u dítěte s PAS. Součástí bude práce s videonahrávakami konkrétních činností dětí s PAS a příprava pomůcek pro strukturované učení.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena