DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ Jak hodnotit taneční dílo
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:O08-07-19-181
Datum konání:5. března 2018
Čas konání:9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jiří Lössl,
Mgr. Bohumíra Cveklová
Organizační garant:Mgr. Marie Effenberková, effenberkova@nidv.cz, tel.: 775 571 618, 466 046 145
Poplatek:650,- Kč


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky v tanečním oboru specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: problematika výuky v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, příprava choreografií na veřejná vystoupení a na soutěže, spolupráce s korepetitorem, výběr a zpracování hudebního doprovodu, využití aktivizačních prvků ve výuce za pomoci Orffova instrumentáře či jiných rytmicko melodických způsobů doprovodu. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na výběr a využívání dekorací, kostýmů, osvětlovací techniky. Součástí bude ukázková hodina výuky se žáky. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o možnostech kvalifikačního vzdělávání učitelů tanečních oborů ZUŠ.

Konkrétní zaměření semináře:

1) Teoretická část - učitelé tanečního oboru jako porotci přehlídek a soutěží tanečního oboru ZUŠ v oblasti tanečních her a skladeb, současného tance, klasické taneční techniky a lidového tance získají teoretické informace o smyslu práce porotce, budou seznámeni s hodnotícími kritérii a obsahem používaných pojmů, s prací předsedy poroty.

2) Praktická část - simulace práce porotce na přehlídce nebo soutěži, ukázky choreografií, hodnocení, rozbor; forma - práce ve skupinách (maxim. 6 skupin cca po pěti členech).Doporučená literatura a další informační zdroje

www.nidv.cz - Projekt Podpora ZUŠ - Metodické materiály - Taneční oborProgram byl v tomto pololetí zrušen

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - 24.února 2018, 10.00 - 17.00/
Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové - 2. března 2018/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena