DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ Jak hodnotit taneční dílo
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:O08-07-19-181
Datum konání:16. února 2018
Čas konání:9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jiří Lössl,
Mgr. Bohumíra Cveklová
Organizační garant::Mgr. Marie Effenberková, effenberkova@nidv.cz, tel.: 775 571 618, 466 046 145
Poplatek:650,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky v tanečním oboru specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: problematika výuky v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, příprava choreografií na veřejná vystoupení a na soutěže, spolupráce s korepetitorem, výběr a zpracování hudebního doprovodu, využití aktivizačních prvků ve výuce za pomoci Orffova instrumentáře či jiných rytmicko melodických způsobů doprovodu. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na výběr a využívání dekorací, kostýmů, osvětlovací techniky. Součástí bude ukázková hodina výuky se žáky. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o možnostech kvalifikačního vzdělávání učitelů tanečních oborů ZUŠ.Doporučená literatura a další informační zdroje

www.nidv.cz - Projekt Podpora ZUŠ - Metodické materiály - Taneční oborNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena