DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Hra na varhany lektorky: Jana Michálková Slimáčková, Martina Kolářová
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:Y61-07-15-181
Datum konání:17. února 2018, 9.30- 16.30
Místo konání:Konzervatoř Brno, ul. Kapitána Jaroše 45
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.,
MgA. Martina Kolářová
Organizační garant:PhDr. Ilona Juhásová, juhasova@nidv.cz, tel.: 353 585 268, 775 297 078
Poplatek:690,- Kč


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na varhany na ZUŠ. Obsah: výuka žáků v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Nabídka vzdělávacího programu je určena pro začínající i zkušené učitele. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na varhany, otázky technické a výrazové části hry. Výběr témat bude také obsahovat oblast metodicko-didaktickou, psychologickou, interpretační, historickou, liturgickou a organologickou.

Témata:

1)Styly evropské hudby v 17. a 18. století

Lektorka: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Hudební styly podle různých hledisek, jejich hlavní představitelé, prolínání stylů v díle důležitých autorů varhanní hudby (Böhm, Muffat, Buxtehude, J. S. Bach...), potřebná míra znalosti této problematiky pro učitele varhan - vliv např. na užití pedálu, registraci, ornamentiku...)   

2) „O artikulaci“- praktický seminář

Lektorka: MgA. Martina Kolářová

Používané sbírky, které doporučujeme si dovézt:

J. C. Simon: Hudební ABC, Choceňský manuskript, J. S. Bach: 8 malých preludií a fug. Varhanní dílo Domenica Zipoliho (Zipoli jako reprezentant italského stylu - praktická návaznost k dopolednímu tématu).Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena