Bohužel, na vzdělávací program:

B01-03-24-181 - Škola matematických dovedností 2018

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena