DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře
Číslo akreditace MŠMT:14 131/2009-25-323
Číslo programu:18-22-20-PS-02
Datum konání:17. ledna 2018
Čas konání:13.00 - 17.30
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Svatava Rumpelová
Organizační garant:Mgr. Aneta Měřínská, merinska.aneta@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 773 925 193
Poznámka:Uzávěrka přihlášek u této skupiny je 10.1. 2018. Na e-learningový seminář, který této části předchází a jeho absolvování je podmínkou účasti, je nutné se přihlásit samostatně.


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ


Popis programu

Prezenční seminář je pokračováním studia pedagogických pracovníků v rámci jejich odborné přípravy pro výkon funkce školního maturitního komisaře v souladu s § 80 školského zákona. Podmínkou účasti na prezenčním semináři je úspěšné absolvování e-learningového studia a vytištění potvrzení o absolvování e-learningové části kurzu.
Obsahem prezenčního semináře je praktické procvičení činností, které bude školní maturitní komisař v průběhu společné části maturitní zkoušky vykonávat na pracovišti DDT. I proto je počet účastníků semináře omezen na maximálně osm. Seminář je ukončen závěrečnou zkouškou zaměřenou na praktickou činnost školního maturitního komisaře. Časová dotace prezenčního semináře činí čtyři hodiny.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - 24. ledna 2018/
Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Pardubice - 24. ledna 2018/
Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - 25. ledna 2018/
Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 26. ledna 2018/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena