DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Konverzační kurz anglického jazyka pro A2
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:C81-03-22-181
Datum konání:středa 15 - 16.30 hod.
Místo konání:NIDV Brno, Křížová 22
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Šárka Purdjaková
Organizační garant::Mgr. Hana Saitzová, saitzova@nidv.cz, tel.: 543 541 201, 731 503 732
Poplatek:3000,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů


Popis programu

~~Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule v anglickém jazyce. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Budou upevňovat a rozvíjet své komunikační dovednosti na stávající úrovni B1 - B2 v anglickém jazyce. Výukové materiály bude lektor čerpat z denního tisku, časopisů, propagačních materiálů, aktuální nabídky. Výuka bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách v 16výukových týdnech. Celkem tedy absolvují 32 hodin výuky.

Vybraná témata:
1. První setkání: představování, osobní informace, rodina, zájmy, povolání, nezávazná konverzace
2. Počasí, klimatické zóny, roční období, přírodní katastrofy
3. Cestování: způsoby dopravy, problémy, důvody cest
4. Země, města: charakter, zajímavosti, problémy
5. Zaměstnání, povolání: popis práce, povinnosti, pracovní doba
6. Lidé: jací jsou, charakter, inteligence, schopnosti, chování
7. Vztahy: láska, přátelství, nesnášenlivost, závist, žárlivost
8. Jídlo a pití: vaření, restaurace, cizokrajné kuchyně, suroviny
9. Záliby: aktivní činnosti, sběratelství, zahradničení
10. Sport a hry: aktivně, pasivně, venkovní a halové
11. Kultura a umění: divadlo, filmy, malířství, sochařství
12. Věda a pokrok: výzkum, objevy a vynálezy, organizace
13. Společnost: politika, organizace, sociální problémy
14. Móda a oblečení: roční období, materiály, kulturní rozdíly
15. Reálie země cílového jazyka
16. Komunikační technologie, media
 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

mírně pokročilí

Doporučená literatura a další informační zdroje

   Bezučebnicový kurz. Výběr výukového materiálu na základě aktuální volby lektora, vycházející z jazykové úrovně účastníků.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena