DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Čeština z druhé strany, jak ji učit děti - cizince I.
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-7564/2015-1-310
Číslo programu:G83-03-15-172
Datum konání:2. listopadu 2017
Čas konání:08.30 - 14.30
Místo konání:NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jana Táborková,
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
Organizační garant:Mgr. Dana Chmelová, chmelova@nidv.cz, tel.: 353 226 219, 775 755 035

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií


Popis programu

Záměr semináře je informovat učitele o způsobech začleňování žáků, jejich rodný jazyk není čeština. Vzhledem k tomu, že jde o specifické požadavky nově kladené na pedagogické pracovníky, je třeba vybavit je potřebnými informacemi a metodickými doporučeními. Budou též seznámeni s používanou odbornou literaturou a dalšími materiály využitelnými při výuce. Seminář je zaměřen na tato témata výuky: Metodická doporučení k češtině pro cizince – čeština jakožto cizí jazyk představuje samostatný obor s terminologickým aparátem a náhledem na systém naší mateřštiny. Důraz bude kladen na přiblížení české flexibility. Seznámení s učebnicemi českého jazyka pro cizince, např. azylanty Budování komunikační strategie dítěte-cizince-monologické a dialogické projevy, konverzační pohotovost, komunikační strategie pro krizové situace, percepce psaného a mluveného komunikátu. Pozornost bude zaměřena na vytváření funkčních modelů řešení krizových (komunikačních) situací. Socio-kulturní aspekty při výuce češtiny pro děti-cizince - specifika komunikace školy s rodiči dítěte, dítěte a třídního kolektivu, otázky hodnocení dítěte (např. chyba a její pojetí v takovém typu výuky). Seznámení s postupy při začleňování jinojazyčného žáka do kolektivu – Kooperace při společné činnosti, školní i mimoškolní.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena