DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Extremismus a radikalismus - hrozba v našich školách?
Číslo akreditace MŠMT:MSMT- 959/2015-1-122
Číslo programu:G17-01-23-172
Datum konání:2. listopadu 2017
Čas konání:09.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Marika Kropíková
Organizační garant:Mgr. Zdeněk Duša, dusa@nidv.cz, tel.: 577 221 950, 775 571 632


Komu je program určen

pedagogům - metodikům prevence, pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vychovatelům školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen na extremismus a radikalismus školní mládeže. Obsahem jsou informace o jednotlivých radikálních hnutích: ultrapravici, ultralevici, náboženských směrech, ekoterorismu a subkultur s působením v ČR. Znalost těchto teoretických poznatků je podmínkou dobrého pedagogického působení na jedince ohrožené extremistickým a radikálním chováním ve školských zařízeních. Pedagogové po získání teoretických znalostí v oblasti extremismu a radikalismu rozpoznají tyto nežádoucí jevy u jednotlivců. V další části přednášky si pedagogové osvojí postupy, které vedou k zastavení tohoto fenoménu ve třídě, seznámí se s metodickými postupy při jednání s orgány činnými v dané problematice a naučí se, jak mají postupovat, mají-li ve třídě stoupence některého z hnutí. Učitelé budou teoreticky připraveni zvládnout základní intervenční program pro třídu, ve které se vyskytl jedinec se sklonem k extremismu nebo radikalismu. Součástí semináře jsou modelové situace řešení extremistického chování, ale i otázky trestu - způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu a alternativní možnosti řešení extrémního chování. Zde lektor využívá aktivizující metody diskuze a řešení problémů z praxe.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena