DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Integrace dětí / žáků ze zahraničí do českých škol
Číslo akreditace MŠMT:MSMT- 959/2015-1-122
Číslo programu:T90-01-23-172
Datum konání:3. listopadu 2017
Čas konání:9.00 - 13.30
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:5 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Olga Vallová
Organizační garant:Mgr. Zdeněk Duša, dusa@nidv.cz, tel.: 577 221 950, 775 571 632


Komu je program určen

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol


Popis programu

Vzdělávací program je obsahově zaměřen a rozdělen na problematiku vzdělávání  dětí / žáků-cizinců v českých základních školách (§ 20 školského zákona) a žáků, kteří si plní svoji povinnou školní docházku v zahraničí (§ 38 školského zákona). Účastníci získají základní informace o principech a možnostech začleňování, současném systému práce a legislativě zaměřené na děti / žáky - cizince a  českých dětí, které si svoji povinnou školní docházku plní v zahraničí a vrací se zpět do ČR.

Obsah 1. části:

  • Úvod do problematiky (migrace, odlišnosti zahraničních vzdělávacích systémů)
  • Legislativní rámec (Zákon č. 561/2004, Vyhlášky č. 48, 72, 73/2005)
  • Situace dětí s odlišným mateřským jazykem ve školách (jazykové bariéra, sociokulturní odlišnosti, mentalita apod.)
  • Zařazení žáka-cizince do odpovídajícího ročníku  ve škole v ČR (doporučení MŠMT)
  • Možnosti finanční a metodické podpory škol i žáků-cizinců (kurzy, rozvojové programy, spolupráce s různými organizacemi, portál www.inkluzivniskola.cz aj.)

 Obsah 2. části:

  • Úvod do problematiky
  • Legislativní rámec (zákon 561/2004, vyhláška č. 48/2005)
  • Podmínky realizace ze strany školy a zákonných zástupců
  • Návrat žáka ze zahraničí (zařazení do příslušného ročníku, do třídního kolektivu, příp. nostrifikace vzdělání)
  • Ukončení povinné školní docházky, pokud žák koná/nekoná zkoušky v kmenové škole


Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena