DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Migrace a integrace cizinců v České republice
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15779/2016-1-522
Číslo programu:V63-01-23-172
Datum konání:25. října 2017
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Bernard Šulák
Organizační garant:Mgr. Zdeněk Duša, dusa@nidv.cz, tel.: 577 221 950, 775 571 632


Komu je program určen

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelé škol a školských zařízení, výchovní poradci, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ


Popis programu

Problematika migrace
- strategie migrační politiky ČR;
- základní pojmy v oblasti migrace;
- legální migrace, nelegální migrace;
- statistika a struktura cizinců v ČR;
- rozsah pobytových oprávnění na území ČR;
Integrace cizinců a její lokální specifika v ČR
- bariéry cizinců přicházejících do ČR;
- začleňování žáků/studentů do školského systému;
- nejčastější oblasti vzdělávání a sociální práce s cizinci;
- možnosti tlumočení;
- příklady z praxe;
 Pracovní nástroje a aktivity integrace
- vzdělávací nástroje a metody (videa, apod.) se kterými přicházejí do styku cizinci;
- kulturní odlišnosti, specifika vybraných zemí a jejich význam v práci s integrovanými;
- integrační aktivity, komunikace s veřejností;
Odborná závěrečná diskuseNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena