DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty - cizince
Číslo programu:E91-14-11-172
Datum konání:20. října 2017, 9.00 - 15.00
Místo konání:MŠMT, Karmelitská 7, Praha, C081
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Linda Doleží, Ph.D.,
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.,
PhDr. Jitka Kendíková,
Mgr. Jana Táborková,
Odborní pracovníci MŠMT,
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.
Organizační garant:PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. , grenarova@nidv.cz, tel.: 222 122 265, 778 885 345
Poznámka:Celostátní konference ve spolupráci s MŠMT


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, odborní pracovníci školských poradenských zařízeni, odborní pracovníci školních poradenských pracov


Popis programu

Celostátní konference je zaměřena na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků/studentů – cizinců v běžné škole. Pozornost je věnována teoretickým východiskům společného vzdělávání a legislativě, problematice dotačního systému, rozvojových projektů a programů, dále pak poskytování podpory formou podpůrných opatření jedincům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, rozvíjení komunikační kompetence této cílové skupiny, podpoře adekvátních strategií učení a výukových metod, metodickým a učebním materiálům, příkladům dobré a inspirativní praxe.

Dopolední jednání bude realizováno v plénu formou prezentací zástupců MŠMT, NIDV, NÚV, dále neziskových organizací, nadací, sdružení a dalších participantů.

V odpolední části se uskuteční tři workshopy: příklady dobré a inspirativní praxe přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků/studentů – cizinců ve školách hlavního vzdělávacího proudu v České republice, prezentace metodických materiálů vydaných NIDV, intenzivní kurzy českého jazyka jako cizího jazyka, specifika výuky českého jazyka jako cizího; příklady dobré a inspirativní praxe v zahraničí – výuka českého jazyka v Českých školách bez hranic a v Evropských školách, prezentace metodických materiálů, specifika výuky českého jazyka jako cizího; legislativa – závazné normy a dokumenty k přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků/studentů – cizinců.

Konference je určena široké pedagogické veřejnosti.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena