DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hry ve výuce češtiny jako cizího nebo druhého jazyka
Číslo akreditace MŠMT:MSMT- 959/2015-1-122
Číslo programu:T43-14-14-172
Datum konání:6. října 2017
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Irena Brychnáčová
Organizační garant:Mgr. Miroslava Sklenářová, sklenarova@nidv.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 656


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ


Popis programu

Teoreticko-praktický seminář poskytne účastníkům potřebné teoretické znalosti, které by měl každý učitel při práci s dětmi cizinci znát. Seminář seznamuje s výukou češtiny jako cizího jazyka prostřednictvím hry, neboť takto vedená výuka má vysokou míru efektivity. Seminář je zaměřen na představení možností využití jazykových her při procvičování gramatiky a slovní zásoby. Během semináře si účastníci osvojí řadu her, které budou moci využít v praxi. Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena