DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-28551/2015-1-726
Číslo programu:L50-51-17-181
Datum konání:16. února 2018
Čas konání:9.00 - 15.00
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Bc. Jiří Štágl,
Mgr. Magdalena Čavojská
Organizační garant::PhDr. Iva Šeflová, Ph.D., seflova@nidv.cz, tel.: 770 130 512, 770 130 512
Poznámka:pro školní koordinátory péče o nadání


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhledávání a identifikace nadání. Na to se v kurzu navazuje obeznámením pedagogů s problematikou rozvoje nadaného, nebo výjimečně nadaného žáka podle individuálního vzdělávacího plánu. Účastníci se naučí, jak individuální vzdělávací plán pro nadané žáky tvořit na základě doporučení školského poradenského zařízení a jak ho úspěšně realizovat a vyhodnocovat. Práce s individuálními vzdělávacími plány se tak začlení do budovaného systému péče o nadání ve škole.

Použité metody:

Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

  • Spolupráce s poradenským zařízením a tvorba individuálního vzdělávacího plánu.
  • Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka a související legislativa.
  • Regionální souvislosti a možnosti.
  • Zkušenosti z konkrétních škol, přehled po republice.
  • Příklady tvorby individuálního vzdělávacího plánu pro nadané žáky a jejich úspěšné realizace.

Tvorba individuálního vzdělávacího plánu pro nadaného žáka, jako součást školního systému podpory nadání.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena