DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Setkání pedagogů vyučujících děti/žáky cizince Hezky česky
Číslo programu:E45-03-16-172
Datum konání:5. října 2017
Čas konání:9.00 - 12.00
Místo konání:NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jana Táborková
Organizační garant:Bc. Bohdana Flanderková, flanderkova@nidv.cz, tel.: 475 211 055, 731 503 733


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, učitelé českého jazyka


Popis programu

Jádro setkání tvoří základní problematika zaměřená na začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českých škol. Hlavní zřetel bude kladem na žáky se žádnou a minimální znalostí češtiny (začátečníky). Shrneme nejenom obecné informace o způsobu začleňování žáků – cizinců do české školy, ale také příklady dobré praxe a názorné ukázky metod a forem práce s žáky – cizinci. Účastníci se budou  moci seznámit  s možnostmi, které lze při výuce češtiny pro cizince zařadit – formou besedy nad dostupnými materiály a formami výuky češtiny pro cizince upozorníme na úskalí práce s žáky – cizinci. Jako inspirace pro možnost samostatné tvorby výukových materiálů pro cizince bude představena metodika lektorky Jany Táborkové Hezky česky zahrnující také pracovní listy se začátečnickými  lekcemi. Účastníci obdrží výtisk metodiky Hezky česky.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena