DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Kariérové poradenství pro střední školy
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-22652/2017-1-929
Číslo programu:E35-04-18-172
Datum konání:18. ledna 2018
Čas konání:9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Hradec Králové, Luční 460
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Markéta Pešťáková
Organizační garant:Mgr. Markéta Palečková, paleckova@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 778 546 754
Poplatek:1450,- Kč
Poznámka:Cena bude kalkulována dle počtu přihlášených účastníků

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
speciální pedagogové
výchovní poradci
učitel - metodik prevence


Popis programu

Vzdělávací program poskytne účastníkům seznámení s oblastí kariérového poradenství a osvojení základních postupů a technik. Vyučujícím bude představeno kariérové poradenství v celé své komplexnosti, získají nutné kompetence pro poradenství a seznámí se s aktivitami vhodnými k začlenění do vzdělávacího procesu. Hlavní prostor semináře bude věnován osvojení technik pro práci s žáky.

Přehled jednotlivých témat:

Co je kariérové poradenství (1 vyuč. hodina), kariérové poradenství v ČR (1 vyuč. hodina), kompetence kariérového poradce, přístupy v kariérovém poradenství (1 vyuč. hodina), techniky pro práci s žáky (4 vyuč. hodiny), podpora žáka v sebeprezentaci (1 vyuč. hodina).Doporučená literatura a další informační zdroje

HARGAŠOVÁ, Marta. Skupinové poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2009. 261 s. ISBN 978-80-247-2642-7.
KLÍMOVÁ, Marta. Teorie a praxe výchovného poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 260 s.
KNOTOVÁ, Dana. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2014. 258 s. ISBN 978-80-247-4502-2.
PATTONOVÁ,McMAHONOVÁ. Kariérový rozvoj a systémová teorie. 1. vyd. Praha: Euroguidance, 2015. 394s.
PEAVY, Vance. Sociodynamické poradenství. 1. vyd. Praha: Euroguidance, 2013. 274 s. ISBN 978-80-87335-55-0.
Průvodce kariérou pro školy. 1. vyd. Praha: Euroguidance, 2012. 195 s. ISBN 978-80-87335-40-6.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena