DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-22652/2017-1-929
Číslo programu:E36-04-18-172
Datum konání:18. 1. 2018 (9.00 - 15.30), 22. 3. 2018 (9.00 - 15.30)
Místo konání:NIDV Hradec Králové, Luční 460
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Markéta Pešťáková
Organizační garant:Mgr. Markéta Palečková, paleckova@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 778 546 754
Poplatek:4500,- Kč
Poznámka:Cena bude kalkulována dle počtu přihlášených účastníků

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
speciální pedagogové
učitel - metodik prevence
výchovní poradci


Popis programu

Dvoudílný vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj znalostí a kompetencí pověřených pedagogů v oblasti kariérového vzdělávání a poradenství. Účastníkům bude představen obor kariérového vzdělávání a jeho význam pro osobnost žáka a jeho rozvoj. Vyučující se seznámí s poradenským procesem a přístupy, osvojí si různé techiky nezbytné v práci s žáky, stejně tak jako aktivity vhodné k začlenění do vzdělávacího procesu. Prostor bude věnován též metodám psychohygieny, v práci kariérového poradce nezbytným.

Podrobná témata výuky v jednotlivých modulech:

Modul A (8 vyuč. hodin): Úvod do kurzu, co je kariérové poradenství, kariérové poradenství v ČR (2 vyuč. hodiny), kompetence kariérového poradce (1 vyuč. hodina), poradenský proces (2 vyuč. hodiny), přístupy v kariérovém poradenství (1 vyuč. hodina), podpora žáka v sebeprezentaci (2 vyuč. hodiny)

Modul B (8 vyuč. hodin): Práce v sociodynamickém prostředí (2 vyuč. hodiny), techniky pro práci s žáky I (2 vyuč. hodiny), techniky pro práci s žáky II (2 vyuč. hodiny), Koučovací přístup a koučování (1 vyuč. hodina), psychohygiena kariérového poradce, spolupráce s dalšími institucemi (1 vyuč. hodina).Doporučená literatura a další informační zdroje

HARGAŠOVÁ, Marta. Skupinové poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2009. 261 s. ISBN 978-80-247-2642-7.
KLÍMOVÁ, Marta. Teorie a praxe výchovného poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 260 s.
KNOTOVÁ, Dana. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2014. 258 s. ISBN 978-80-247-4502-2.
PATTONOVÁ,McMAHONOVÁ. Kariérový rozvoj a systémová teorie. 1. vyd. Praha: Euroguidance, 2015. 394s.
PEAVY, Vance. Sociodynamické poradenství. 1. vyd. Praha: Euroguidance, 2013. 274 s. ISBN 978-80-87335-55-0.
Průvodce kariérou pro školy. 1. vyd. Praha: Euroguidance, 2012. 195 s. ISBN 978-80-87335-40-6.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena