DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Jak nejlépe vyučovat češtinu pro školáky z jiných zemí
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:C09-03-22-172
Datum konání:8. a 9. září 2017
Místo konání:NIDV Brno, Křížová 22
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jana Táborková,
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
Organizační garant:Mgr. Kateřina Trnková, Ph. D., trnkova@nidv.cz, tel.: 543 541 259, 778 774 930


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ


Popis programu

Dvoudenní seminář je určen učitelům základní školy (1. a 2. stupeň), kteří vyučují nebo budou vyučovat český jazyk u dětí s odlišným mateřským jazykem. Pedagogům bude poskytnuta především praktická podpora, ze které budou moci čerpat při  vlastních přípravách  výukových postupů. Účastníci semináře obdrží metodické návody a pracovní listy, které mohou dále doplňovat a upravovat pro vlastní výuku. Budou prezentovány takové výukové materiály a zdroje, které se již při výuce osvědčily. Například Prázdninová škola češtiny (B. Jaurisová, M. Pánová)  nebo Hezky česky (J. Táborková) aj.


Seminář je členěn na čtyři tematické bloky:
1. Socializace  dítěte v novém prostředí (tradice, zvyky, kultura a historie země odkud děti přicházejí a společnosti kam přišly).
2. Analýza potřeb a postupů ve výuce českého jazyka u dítěte – žáka (mladší školní věk, starší školní věk, začátečník, pokročilejší).
3. Prezentace učebnic a výukových materiálů. Metody, formy a postupy v individuální výuce a ve skupinové výuce. Výměna příkladů dobé praxe.
4. Skupinový výcvik komunikace s cizinci (nácvik typických situací, sdílení zkušeností).

 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

pokročilí , mírně pokročilí, začátečníci, , , , , , , , , , , , , , ,

Doporučená literatura a další informační zdroje

Hezky česky, Jana Táborková , NIDV, 2016, ISBN 978-80-86956-89-3, Prázdninová škola češtiny, Blanka Jaurisová a Martina Pánová, NIDV, 2016, ISBN 978-80-86956-94-7Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena