DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Chemie pro učitele základních a středních škol
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-36235/2015-1-911
Číslo programu:L96-04-23-181
Datum konání:16. března 2018
Čas konání:8.30 - 14.00
Místo konání:Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, budova U15, Vavrečkova 275
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Michal Rouchal, Ph.D.,
Dr., RNDr. Dalibor Dastych
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634
Poplatek:600,- Kč


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Primárním cílem vzdělávacího programu je poskytnout další vzdělávání v oblasti chemie učitelům, kteří vykonávají svoji pedagogickou činnost na gymnáziích, středních odborných, případně základních školách. V rámci setkání budou diskutována aktuální témata z oblasti organické, anorganické či analytické chemie. Jako příklad lze uvést moderní syntetické metody v organické chemii, možnosti určování struktury molekul, chemii organokovových sloučenin či supramolekulární chemii. Setkání bude kombinací přednášek a praktických experimentů, pomocí nichž budou probíraná témata názorně demonstrována. Důraz bude rovněž kladen na aktivní zapojení účastníků setkání, a to jak v rámci přednášek, tak laboratorních experimentů. Vzdělávací program bude zakončen neformální diskuzí všech účastníků a lektorů týkající se jak probíraných témat, tak otázek z oblasti vzdělávání přírodovědných oborů v rámci regionálního školství.

Pozn.: Vzdělávací program připraven ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou technologickou.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena