DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Sociokulturní aspekt ve výuce žáků - cizinců na základních a středních školách Program je podpořen resortním projektem MŠMT
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-28551/2015-1-726
Číslo programu:L79-03-21-171
Datum konání:10. května 2017
Čas konání:10.00 - 16.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Olomouc
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Organizační garant:Mgr. Jakub Marinov, marinov@nidv.cz, tel.: 778 528 452


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

1. Úvod do problematiky – sociokulturní aspekt ve výuce žáků-cizinců
2. Sociokulturní minimum pro pedagogy podle Společného evropského referenčního rámce
3. Doporučení Rady Evropy v oblasti interkulturního vzdělávání a profesionality pedagoga
4. Sociokulturní kompetence pedagoga v českém vzdělávacím prostředí
5. Seznámení s e-learningovým kurzem „Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení“ k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zvyšování jejich profesionality při integraci a vzdělávání žáků-cizinců – specifika výuky konkrétních národnostních skupin žáků-cizinců
6. Závěr – diskuse k problematice
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena