DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Migrace Výuka v multikulturním prostředí
Číslo programu:C76-04-11-171
Datum konání:15. června 2017
Čas konání:12.30 - 14.30
Místo konání:Diplomatická akademie, Dlouhá 705/16, Praha 1, č. dveří 315, 3. patro
Počet hodin:2 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:JUDr. Cyril Svoboda
Organizační garant:Bc. Pavla Olachová, olachova@nidv.cz, tel.: 222 122 312, 731 503 735
Poznámka:Výuka v multikulturním prostředí, CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000059


Komu je program určen

učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií


Popis programu

Kurz obsahuje vysvětlení základních dokumentů - právních i politických, které se zabývají migrační krizí. Budou použity konkrétní  údaje a fakta vyplývající z původních  zdrojů.
Součástí výuky je představení  ústavně-právní a právní úpravy v České republice související s právem azylu, povolení k pobyty a nabývání státního občanství. K tomu  bude doplněn  pohled prostřednictvím Listiny  základních práv a svobod. Účastnici kurzu budou  seznámeni s rozsahem  práv a svobod garantovaným  občanům a těm, kdo nejsou občany České republiky.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena