DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Storytelling - zážitková metoda k rozvoji čtenářské gramotnosti 2018 - Vhodné pro šablonu II/2.1, kapacita pouze pro max.12 účastníků
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:D59-03-24-172-03
Datum konání:15. až 16. února 2018, začátek ve čtvrtek 9.30, konec v pátek ve 14.00
Místo konání: Vzdělávací zařízení Květnov, okr. Havlíčkův Brod
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Monika Nevolová
Organizační garant:Mgr. Miloslav Vyskočil, vyskocil@nidv.cz, tel.: 567 571 822, 775 571 666
Poplatek:2800,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga


Popis programu

Program se zaměří na seznámení s novými trendy v prezentování učiva, efektivnější komunikaci a zážitkovou výuku, která rozvíjí motivaci a prostřednictvím vyprávění příběhů - storytellingu vede žáky k aktivnímu přístupu k rozvoji vlastní čtenářské gramotnosti. Obsah programu vychází z myšlenky: Informuj, angažuj a inspiruj! – nové trendy a nadstavba komunikačních dovedností pro pedagogy. Program představí efektivní využívání komunikačních dovedností v každodenní pedagogické praxi, bude se zabývat metodickým předáváním vědomostí a informací žákům, ale také nástroji k posílení mezilidských vztahů a vzájemné komunikace v rámci kolektivu jak žáků, tak pedagogického sboru.
Program je rozdělen do dvou modulů v po sobě následujících dnech.

Modul A - Moderní nástroje efektivní komunikace – techniky improvizace a storytellingu. Využití technik vyprávění příběhů a narativních stylů ve výuce. 3Z metoda - zábavně, zapamatovatelně, záměrně. Čtenářská gramotnost – největší výzvy, kterým čelíme. Jak vnímat literární dílo a porozumět tomu, co čteme (struktura K-A-V). Struktura díla a sdělení – (PIXAR metoda jako průvodce osobním příběhem).
Dynamika díla a sdělení, techniky projevu vypravěče. Trénink modelových situací, zážitkovou formou učení, s řadou cvičení, na která navazují teoretické poznatky, přesah a plné uplatnění v  životě.
(8 hodin)

Modul B - Umění improvizace – dovednosti aplikované improvizace pro zlepšení práce s jazykem a vyjadřováním obsahů. Kreativita při tvoření příběhů, podněcování představivosti a nadšení z díla.
Žák jako vypravěč – průvodce světem příběhů. Zážitková výuka: hry a komunikační techniky pro využití v pedagogické praxi. Nástroje, metody a formy komunikace, sebepoznání. Kreativita při prezentaci látky ve výuce, techniky zvládání komunikace ve stresových situacích, při rozhodování se, při vyjadřování vlastních názorů, úsudků. Diskuze o tom, jak přitáhnout žáky ke čtení.
(8 hodin)

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLONY pro ZŠ II/2.1 - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST.

V CENĚ PROGRAMU JE ZAHRNUTO UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V KVĚTNOVĚ. http://kvetnov-cz.webnode.cz/

http://www.umenivpraci.cz/ctenarska-gramotnost/

PO DOHODĚ MOŽNOST PŘÍJEZDU DEN PŘEDEM.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena