DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Storytelling - zážitková metoda k rozvoji čtenářské gramotnosti 2018 - Vhodné pro šablonu II/2.1, kapacita pouze pro max.12 účastníků
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:D59-03-24-172-03
Datum konání:15. až 16. února 2018, začátek ve čtvrtek 9.30, konec v pátek ve 14.00
Místo konání: Vzdělávací zařízení Květnov, okr. Havlíčkův Brod
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Monika Nevolová
Organizační garant::Mgr. Miloslav Vyskočil, vyskocil@nidv.cz, tel.: 567 571 822, 775 571 666
Poplatek:2800,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé speciálních škol
asistenti pedagoga


Popis programu

~~Program se zaměří na seznámení s novými trendy v prezentování učiva, efektivnější komunikaci a zážitkovou výuku, která rozvíjí motivaci a prostřednictvím vyprávění příběhů - storytellingu vede žáky k aktivnímu přístupu k rozvoji vlastní čtenářské gramotnosti. Obsah programu vychází z myšlenky: Informuj, angažuj a inspiruj! – nové trendy a nadstavba komunikačních dovedností pro pedagogy. Program představí efektivní využívání komunikačních dovedností v každodenní pedagogické praxi, bude se zabývat metodickým předáváním vědomostí a informací žákům, ale také nástroji k posílení mezilidských vztahů a vzájemné komunikace v rámci kolektivu jak žáků, tak pedagogického sboru.
Program je rozdělen do dvou modulů v po sobě následujících dnech.

Modul A - Moderní nástroje efektivní komunikace – techniky improvizace a storytellingu. Využití technik vyprávění příběhů a narativních stylů ve výuce. 3Z metoda - zábavně, zapamatovatelně, záměrně. Čtenářská gramotnost – největší výzvy, kterým čelíme. Jak vnímat literární dílo a porozumět tomu, co čteme (struktura K-A-V). Struktura díla a sdělení – (PIXAR metoda jako průvodce osobním příběhem).
Dynamika díla a sdělení, techniky projevu vypravěče. Trénink modelových situací, zážitkovou formou učení, s řadou cvičení, na která navazují teoretické poznatky, přesah a plné uplatnění v  životě.
(8 hodin)

Modul B - Umění improvizace – dovednosti aplikované improvizace pro zlepšení práce s jazykem a vyjadřováním obsahů. Kreativita při tvoření příběhů, podněcování představivosti a nadšení z díla.
Žák jako vypravěč – průvodce světem příběhů. Zážitková výuka: hry a komunikační techniky pro využití v pedagogické praxi. Nástroje, metody a formy komunikace, sebepoznání. Kreativita při prezentaci látky ve výuce, techniky zvládání komunikace ve stresových situacích, při rozhodování se, při vyjadřování vlastních názorů, úsudků. Diskuze o tom, jak přitáhnout žáky ke čtení.
(8 hodin)Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena