DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z39-02-19-181
Datum konání: 18. ledna 2018 - prosinec 2018, 1 x měsíčně seminář po 6 hodinách, čtvrtky od 13 hod.
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:60 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:MAppLing Monika Skořepová
Organizační garant:Mgr. Simona Petrásová, Ph.D., petrasova@nidv.cz, tel.: 466 046 138, 775 571 625
Poplatek:3920,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen


učitelé 1.stupně ZŠ


Popis programu

Program je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a chtějí se stát soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Vzdělávací program je rozdělen do 9 modulů. Každý modul probíhá 6 vyučovacích hodin a je věnován určitému typu aktivit ve spojení s vhodným tématem a na něj navazujícími základními gramatickými jevy. Na metodickou část navazuje praktický workshop, ve kterém si učitelé tyto aktivity zažijí v roli dítěte a také si vyzkouší jejich přípravu a vedení v angličtině. Jazykový kurz je propojen s workshopem a je zúžen na slovní zásobu, gramatiku a jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci ve třídě a výuku Aj u dané věkové skupiny. Učitelé si tak procvičí správnou výslovnost, naučí se používat vhodné fráze ke komunikaci v hodinách, vyzkouší si jak jednotlivé aktivity vést v angličtině a procvičí si nově nabyté jazykové a gramatické prvky v rámci aktivit, které mohou následně využít ve svých hodinách.
V průběhu celého programu si učitelé shromáždí množství aktivit a nápadů, ze kterých vytvoří vlastní portfolio, které poté uplatní při svojí výuce. Během programu každý učitel vypracuje plán hodiny s vhodnými aktivitami na vybrané téma a vyzkouší si je vést v anglickém jazyce.
 
Program se zaměřuje na tři oblasti.
1. Metodický seminář – seznámení s jednotlivými druhy aktivit na základě základních témat vhodných pro výuku dané věkové skupiny.
2. ESP (English for Special Purposes) jazykový kurz zaměřený na rozšíření slovní zásoby v oblasti základních témat vhodných pro výuku dětí, rozvoj komunikativních dovedností pro komunikaci během výuky a seznámení se základním gramatickými jevy v kontextu praktických cvičení.
3. ESP Workshop – ukázky aktivit a jejich následné praktické vyzkoušení. Procvičení výslovnosti nově nabytých jazykových dovedností.

1. modul (6 vyučovacích hodin):
Seminář: Příprava vhodného jazykového prostředí, (jak na to, čeho se vyvarovat při výuce malých dětí, kdy a jak komunikovat v Čj a Aj, vhodné aktivity a jejich posloupnost). Příprava učitele na anglickou komunikaci v hodinách (vhodné fráze, příkazy a instrukce, základní výslovnost)
ESP workshop: greetings, pleasantries, basic personal questions, family, verb Be -  I am, he/she is.
Diskuse, sebereflexe

2. modu (6 vyučovacích hodin):
Seminář: Rituály pro pravidelně se opakující akce (např. začátek, konec hodiny, přesuny, hygiena, svačina, převlékání), procvičování a rozšiřování slovní zásoby hravou formou.
ESP workshop: calendar, objects around us, stationery, colours, We are,.
Diskuse, sebereflexe

3. modul (6 vyučovacích hodin):
Seminář: Důležitost pohybu při výuce cizího jazyka u dětí, propojení Aj s Tv - prstové, pohybové a sportovní aktivity, rozcvička, rušná část, soutěže, překážkové dráhy.
ESP workshop: bodyparts, movements, counting 0 - 10, present continuous, regular plural, verb Be - you are / they are,
Diskuse, sebereflexe

4. modul (6 vyučovacích hodin):
Seminář: Říkanky, písničky, slovní hříčky – nursery rhymes x ESL rhymes (English as a Second Language), jak vybrat vhodnou říkanku, kde a jak hledat – Internet, knihovna, knihkupectví.
ESP workshop: toys, sizes big/small, verb Have – have got
Diskuse, sebereflexe

5. modul (6 vyučovacích hodin):
Seminář: Vaření jako součást výuky – příprava, instruktáž, zapojení dalších jazykových prvků, práce s recepty, pracovní listy. Navazující aktivity.
ESP workshop: art and kitchen utensils, useful verbs, fruit and vegetables, drinks, verb Like, plurals.
Diskuse, sebereflexe


6. modul (6 vyučovacích hodin):
Seminář: Gramatika v kontextu, posloupnost procvičování gramatických jevů, barevné diktáty, pracovní listy -  bez čtení a psaní, se čtením, se čtením a psaním, luštěnky a doplňovačky, vytváření vlastních pracovních listů, práce s chybou a testování mluveného a psaného projevu.
Zadání
ESP workshop: present simple - 3rd persona singular, present simple x present continuous, this is – these are, that is, forming questions, negative sentences,
Diskuse, sebereflexe


7. modul (6 vyučovacích hodin):
Seminář: Dramatizace a její využití při výuce – stories, role plays, mini stories.
Zadání individuální domácí práce – příprava plánu hodiny a vhodných aktivit na vybrané téma.
ESP workshop: pohádky – akční, v sedě, dramatizované, s hudebním doprovodem, provázání pohádky s jazykovými jevy, (Frog family, Gigantic turnip, Gingerbread boy, Sleeping beauty) animals and thein voices, verb Live.
Společná a individuální předpříprava domácích prací
Diskuse, sebereflexe

8. modul (6 vyučovacích hodin):
Seminář: Stolní hry jako prostředek k naučení nebo procvičení slovní zásoby, komunikace u stolních her, využití her při práci ve skupinách a v heterogenní třídě.
ESP workshop: stolní hry, karetní hry, hry na postřeh, domina,
Presentace domácích prací.
Diskuse, sebereflexe

9. modul (6 vyučovacích hodin):
Seminář: Poslech - výběr vhodných poslechových materiálů – náročnost, délka, poslech bez a s vizuálním doprovodem, poslech četby. Kde hledat vhodný poslechový materiál.
ESP workshop: audio – songs, short stories, video – short and long stories, book reading.
Presentace domácích prací.
Diskuse, sebereflexe


10. modul (6 vyučovacích hodin):
Seminář: Art and craft – propojení Aj s Vv a Pv, tematické výrobky, koláže, origami, skupinové práce, využití prací k následné výuce.
ESP workshop: práce s velkými obrázky – procvičování slovní zásoby, práce s chybou – aktivity navazující na prezentace, procvičení chybných vazeb a výslovnosti učitelů při prezentacích.
Diskuse, sebereflexe

 


Jazyk programu: čeština; angličtinaNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena