DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Aktuální témata předškolního vzdělávání Třetí ročník konference pro mateřské školy v Plzeňském kraji
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:W05-01-14-172
Datum konání:17. ledna 2018
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň (sál zastupitelstva)
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Odborní pracovníci MŠMT,
Lektoři NIDV
Organizační garant:PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., slajchova@nidv.cz, tel.: 377 473 605, 731 503 744
Poplatek:400,- Kč


Komu je program určen

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení


Popis programu

Konference bude svým obsahem zaměřena na perspektivy předškolního vzdělávání, především na zamýšlené inovace a další směřování předškolního vzdělávání v České republice v návaznosti na strategické dokumenty, aktuálně účinné právní normy a priority MŠMT. Prezentovány budou také další příležitosti, které mateřským školám přináší Operační program VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020. Mezi řešená témata bude patřit např. společné vzdělávání, inspekční činnosti v mateřských školách, proměny pediatrie aj.
K jednotlivým vystoupením panelistů bude probíhat odborná diskuze.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena