DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol
Číslo akreditace MŠMT:MSMT- 959/2015-1-122
Číslo programu:B06-14-18-171
Datum konání:27. dubna 2017
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Helena Grundmanová
Organizační garant:Mgr. Hana Černá, cerna@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 775 576 312


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence


Popis programu

Připravenost školského systému a jeho schopnost reagovat na měnící se podmínky ve společnosti patří mezi hlavní předpoklady úspěšné integrace cizinců. Vzdělávací program svojí tématikou odpovídá realitě související s navyšováním žáků-cizinců v prostředí českých škol. Jeho obsah vychází z potřeb pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků, mezi které se řadí především nutnost získat právní povědomí v oblasti vzdělávání žáků-cizinci a přehled o efektivních podpůrných opatřeních, která mohou při práci se žáky-cizinci využívat.

Účastníci budou seznámeni se základními relevantními právními normami v aplikovatelné podobě, především se školským zákonem a navazujícími předpisy, zároveň jim bude představen proces, který jsou školy povinny při vzdělávání žáků-cizinců zajistit. Součástí programu bude část věnovaná aktuálním informacím o možnostech podpory, např. spoluprací s krajskými úřady, orgány sociálně-právní ochrany dětí, služeb asistenta pedagoga, formou účasti v rozvojových či dotačních programech, využitím nabídky činností nestátních neziskových organizací. Prostor bude dán také řízené diskuzi na probírané téma integrace žáků-cizinců do vzdělávacího proudu, postavené na typických kazuistikách a zkušenostech účastníků z jejich vlastní pedagogické praxe. Na závěr budou prezentovány vhodné a veřejně dostupné legislativní i metodické dokumenty MŠMT a NIDV související se vzděláváním žáků-cizinců.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena