DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-28551/2015-1-726
Číslo programu:L78-01-14-171
Datum konání:30. března 2017
Čas konání:8.30 - 15.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Plzeň
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Organizační garant:PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., slajchova@nidv.cz, tel.: 377 473 605, 731 503 744

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií


Popis programu

1. Hodnocení a klasifikace žáků-cizinců z českého jazyka v českém základním školství podle současné legislativy
2. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci diktátů a pravopisných cvičení žáků-cizinců v předmětu český jazyk na základní škole – ukázky žákovských prací a praktický nácvik jejich oprav a hodnocení účastníky semináře
3. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci slohových prací žáků-cizinců v předmětu český jazyk na základní škole – ukázky žákovských slohových prací a praktický nácvik jejich oprav a hodnocení účastníky semináře
4. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci žáků-cizinců v literární složce předmětu český jazyk na základní škole – náměty pro práci s pohádkou a pověstí v multikulturní třídě
5. Závěr – diskuse k problematice
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena