Kompetenční model učitele pracujícího s ICT
výsledné hodnocení
    © 2014 Copyright NIDV Design, program & databáze Martin Kačena, obsah Milan Hausner